styrelsen


Ordförande: Elin Tjärnström



Vice ordförande: Viktoria Johansson



Sekreterare: Theresé Svärd





Ledamot: Maria Lundström



Suppleant: Andreas Grufvisare






Sektorer:



Tävlingsansvarig: Elin Tjärnström 

Viktoria Johansson



Frivilligansvarig: Elin Tjärnström



Utbildningsansvarig: Elin Tjärnström

Viktoria Johansson



Festansvarig: Maria Lundström



Webansvarig: Theresé Svärd