Medlem

Bli Medlem

Helbetalande (A-medlem) 540:-/år

Delbetalande (D-medlem) 200:-/år.

(För dig som är helbetalande medlem i annan brukshundklubb eller rasklubb ansluten till brukshundklubben.)

Familjemedlem (C-medlem)200:-/år.

Ungdomsmedlem (7-25år) 250:-/år

I medlemsavgiften ingår en försäkring.

Medlemsavgiften betalas in på   8420-2, 693619550-9

Ange Namn adress personnummer telefonnummer mejladres

vid delbetalande eller familjemedlem så ange medlemsnummer!

Skicka ett mejl till thsd@hotmail.se med den info som inte ryms.